Covid-19

Covid-19

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders
en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een
aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan
worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding